อัตราค่าทดสอบฯ แบบบันทึกการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง